A környezetért, az emberekért. - Vállaljuk a felelõsséget

„Aktív környezetvédelmi intézkedésekkel járulunk hozzá ahhoz, hogy az eljövendõ generációk is érintetlen környezetet kaphassanak.” Legyen szó mûanyag, fém vagy vegyi rögzítésekbõl álló rögzítési rendszerekrõl, a szakiparosok és a profik világszerte megbíznak a fischer innovatív termékeiben, rendszereiben és szolgáltatásaiban.

A fischer a piacorientált termékfejlesztéseknek, a folyamatos tökéletesítésnek, valamint hibátlan termékeinek és szolgáltatásainak köszönhetõen világszerte az ügyfelek elsõ számú partnere.
Folyamatainkat a DIN EN ISO 9001:2008 és a DIN EN ISO 14001:2005 szabványra épülõ, integrált irányítási rendszer vezérli.
Vezetési politikánk alapján fogalmazzuk meg vállalati céljainkat, melyeket a fischer folyamatrendszer segítségével valósítunk meg, például:

  • folyamatos fejlesztés
  • cselekvõképes munkatársak
  • erõteljes folyamatok
  • pontos határidejû elvek

Eddigi vállalati intézkedéseink idõskálán ábrázolva

1953
Mûanyag-újrahasznosítás
1977
Dobozáruk szelektív rögzítése
1981
Hûtõvíztároló a hõszivattyúk hõforrásaként – a fischer kutatóintézet és az igazgatósági épület fûtési rendszerének újjáépítése hõszivattyúkkal
1985
Az összes PCB-hûtésû transzformátor lecserélése
1989
Környezetvédelmi megbízott kijelölése
Zajvédelmi intézkedések
Hõvisszanyerés a klímaberendezésekbõl és az adatközpontból
Szelektív hulladékgyûjtés minden területen
1992
Fémfeldolgozás: szennyvízkezelõ rendszer
1997
ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány
2000

A régi berendezésvezérlések lecserélése modern, hatékonyabb szabályozásokra; integráció az épületautomatizálási rendszerbe

2004
Tumlingen: új hûtõberendezések
2006
Tumlingen: hûtõvízellátás – a hûtõvízszivattyúk lecserélése új, nagy hatásfokúakra, Horb: a hûtõrendszer bõvítése: hõszivattyú funkcióval rendelkezõ hûtõberendezés
2008
Tumlingen: új építésû gépjármû javítómûhely2010
Tumlingen: a hõközpont felújítása: energiatanulmány készítése a támogatási lehetõségek vizsgálatával és döntés Horb jövõbeli fûtési koncepciója mellett, teljes energiakapcsolati tanulmány: hosszú távú és fenntartható energia-elõállítási koncepció kidolgozása.
1970
Ivóvíz helyett forrásvíz vételezése hûtési célokra
1000 m3 ûrtartalmú hûtõvíztartály energiatárolóként
1979
Veszélyes hulladékok nyilvántartása
1983
Nehézfémmentes mûanyagfestékek
A sûrítettlevegõ-készítõ hulladékhõjének hasznosítása
1987
Klórmentes gépolaj
A fémfeldolgozó üzem folyamathõjének visszanyerése
Raktár vizekre veszélyes anyagok számára
1990
A primer energiafelhasználás átállítása fûtõolajról gázra
Raktár éghetõ folyadékok számára
1993
Olajleválasztó a gépjármûmosókban
1998
Új építésû napelemes rendszer Denzlingenben
2001
Új építésû fischer automotive systems
Hûtõvíztároló, hûtõtorony a szabad hûtéshez, hulladékhõ-hasznosítás ipari padlófûtéssel, kompresszorok hulladékhõjének betáplálása a fûtési hálózatba, bekötés az épületautomatizálási rendszerbe
Energia adatbázis
2005
Tumlingen: A mûanyagfeldolgozó üzem felújítása
A hûtõrendszer optimalizálása hulladékhõ-hasznosításhoz
Decentralizált, hõvisszanyerõ rendszerû tetõszellõzõ berendezések
2007
Tumlingen: A hûtõvízellátás és a vízelõkészítés átépítése
A hulladékhõ hatékonyabb hasznosítása a KMT csarnokban (ipari padlófûtés) - Horb: gyártás klimatizálása: tervezõi verseny hûtési koncepció kidolgozására - Denzlingen: a hûtõrendszer bõvítése
2009
Biodübel - az UGf a friedrichshafeni FAKUMA kiállításon elsõként mutatja be a „biodübel” prototípusát
fischer vendégház: mini blokkerõmû beépítése hõ- és áramfejlesztéshez
Új „Green IT” számítógépközpont
2011
Tumlingen: a hõközpont felújítása: kivitelezés két építési ütemben (2. építési ütem 2012-ben)
EPD (Environmental Product Declaration) EWI termékekhez