Vállalati filozófia

A fischer vállalatcsoport eszményképeA technika szinte minden területén tapasztalható, őrületes fejlődés, a társadalmi keretek áttörése és nem utolsó sorban a sokat idézett gazdasági globalizáció: folyamatosan változó korunk e szavakkal jellemezhető. Ez alól pedig még egy olyan vállalat sem vonhatja ki magát, mint a miénk – azzal az igénnyel, hogy saját üzletágaiban világelső legyen. Sőt mi több: Aktív alakítójává kell válnia ezeknek a változásoknak, és ami a változásra való készen állást és képességet illeti, vezető szerepre kell törekednie.
Mi átvettük ezt a vezető szerepet.
Minden részleg-, üzletági és országhatárt átlépve célunk a folyamatok hatékonyágának növelése, amelynek eredménye a szinkronban történő gyártás és a karcsú vállalat.
Ennek alapjait a vállalat eszményképe és az abból levezetett értékek határozzák meg. Mert éppen az a következetesség igényli a letisztult célkitűzéseket (ezek mutatják meg a Mit) és a félreérthetetlen értékeket (ezek mutatják meg a Hogyant), amellyel változásokat idézünk elő. Így segíti elő eszményképünk és a belőle levezetett vezérelvek, hogy ne térjünk le az útról. Ez egyaránt érvényes a mindennapi munkánk során hozandó döntésekre és a stratégiai irányra. „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban” – mondta egykor Mahatma Gandhi. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Az egyes személyek cselekedeteinek pedig az eszménykép az alapja és a jogcíme.
Klaus Fischer

A fischer vállalatcsoport


A fischer vállalatcsoport a Fischer család tulajdonában áll, és az elnöki posztot mindig e család valamely tagja tölti be.
A csoport világszerte eredményorientált módon, az ügyfelek és a felhasználók hasznára törekedve működik.
Minden területen kerüljük a pazarlást és értékteremtésre törekszünk.
A székhelyek kiválasztásában a gazdasági és politikai szempontok, valamint a piaci esélyek a meghatározóak, ám előnyben részesítjük a már meglévő székhelyeket.
A vállalatcsoport üzletágai és márkái
A fischer Rögzítési rendszerek világszerte biztonságos és gazdaságos rögzítési és kötési megoldásokat nyújt.
A fischer automotive systems innovatív termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
A fischertechnik feltárja a kreativitást, és segít összekapcsolni a játékot a tanulással.
A fischer Consulting a pazarlás elkerüléséhez nyújt tanácsadás a belső és külső ügyfelek részére.
Valamennyi üzletág világszerte erős piacokon működik.

A célkitűzés


A vállalatcsoport sikeres továbbfejlődéséhez és jövőbeli biztonságához szükséges nyereség kigazdálkodására törekszünk.
Ezzel munkahelyeket teremtünk, tartunk meg és alakítunk, és kamatoztatjuk a befektetett tőkét.
Értékeken nyugvó stratégiákat és intézkedéseket dolgozunk ki és valósítunk meg.

A fischer vállalatcsoport értékei


Vállalati tevékenységeink a következő alapértékeken nyugszanak:

  • Innováció. Valamennyi területen a folyamatos tökéletesítés és megújulás elve alapján gondolkodunk és cselekszünk, nyitottak vagyunk az újra és készen állunk a változásra. Ezzel világszerte további hasznot hozunk ügyfeleinknek.
  • Önálló felelősség. Mindannyiunk proaktív módon járul hozzá a vállalatcsoport sikereihez. Eredményorientált módon, értékek alapján és célcsoportra összpontosítva cselekszünk, és vállaljuk cselekedeteink következményeit.
  • Komolyság. Értékteremtő és önkritikus módon viselkedünk, szavahihetőek és megbízhatóak vagyunk, betartjuk a mindenkori jogszabályokat, szabványokat, tiszteletben tartjuk a különböző kultúrákat, és partnereinktől is ugyanezt várjuk el. Szabályokat adunk magunknak, és be is tartjuk azokat.

Célkitűzéseinkből és értékeinkből a következő, mindennapi munkánkat és jövőnk sikeres alakítását meghatározó vezérelvek vezethetők le. Az értékek lényegében megingathatatlanok. E belőlük származó vezérelveket mindig hozzáigazítjuk a változó keretfeltételekhez.
Ezért az alábbi kötelezettségek a vállalat valamennyi dolgozójára vonatkoznak:

A dolgozók


A feladatok és értékek keretén belül saját sokszínűségünkkel gazdagítjuk a vállalatcsoportot.
A változásokban aktívan és felelősségteljesen részt vállalunk.
Lényeges tulajdonságként megköveteljük magunktól, hogy eredményorientáltan, hűségesen, megbízhatóan, a kockázatok tudatában, rugalmasan és mobilisan cselekszünk.
Szakmai oktatások és továbbképzések keretében képezzük magunkat és személyiségünket,
hogy megfeleljünk a jövőbeli kihívásoknak.
Annak érdekében, hogy tartósan hozzájáruljunk a vállalatcsoport sikeréhez, saját szakmai és személyiségi fejlődésünkért folyamatosan tennünk kell. Ebbe a folyamatos munkahelyi tökéletesítés elve is beletartozik, hogy a lehető legjobb teljesítményt és eredményt nyújthassuk.

A vezetőség


Támogatjuk és meg is követeljük a teljesítményt, mert a célorientált és értékek alapján cselekvő dolgozók meghatározó tényezői a sikernek. Ezzel megteremtjük a vállalat sikerének előfeltételeit.
Saját jobbá válásunk érdekében folyamatosan hozzámérjük vezetői munkánkat és annak eredményeit az eszményképben meghatározott szempontokhoz.
A célkitűzéseket a keretfeltételeken nyugvó értékekkel összhangban fogalmazzunk meg. Az eszményképnek szituációs és értékteremtől vezetői magatartással felelünk meg. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az átfogó és idejében adott, a címzett számára megfelelő tájékoztatásra és a megfelelő visszajelzésekre.
Dolgozóink számára életkoruktól függetlenül biztosítjuk a fejlődés lehetőségét, és megfelelő intézkedésekkel támogatjuk őket. Ahol a csapatteljesítmény jobb eredményt ígér, mint az egyedi teljesítmény, ott azt támogatjuk.
A nyújtott teljesítménynek megfelelő javadalmazást adunk, és jövőálló szervezeti formákat és munkamódszereket kínálunk.

Egymás közti bánásmód


Személyes és kulturális változatosságunkban kölcsönösen értékeljük egymás teljesítményeit. Munkakörökön és folyamatokon átívelő módon támogatjuk egymást.
Idejében és átfogó módon tájékoztatunk, az elismerést és a kritikát a fejlődés lehetőségeként értékeljük, és kapcsolatainkat korrekt, megbízható módon kezeljük.

A termékek és szolgáltatások


A mindenkor legjobb problémamegoldásokkal a lehető legnagyobb hasznot állítjuk elő, és segítjük ügyfeleinket, felhasználóinkat és üzleti partnereinket, hogy saját versenykörnyezetükben sikeresek legyenek.
Ezért a megállapodás szerinti szolgáltatást a megfelelő mennyiségben, a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő minőségben és a megállapodás szerinti áron nyújtjuk.
Ennek elérése érdekében idejében és aktívan bevonjuk a belső és külső résztvevőket és felelősöket.
A minőség, a teljesítmény és a felhasználóbarátság a mindenkori irányelveknek megfelelően egyaránt vonatkozik a termékekre és a szolgáltatásokra.
Aktív, nemzetközi beállítottságú oltalmi jogi politikát folytatunk.

Az üzleti partnerekkel való kapcsolatok
Megbízhatóan és állhatatosan cselekszünk, bizalomteljes együttműködést folytatunk ügyfeleinkkel, felhasználóinkkal és üzleti partnereinkkel, és a folyamatos változás és megújulás érdekében bevonjuk őket gondolkodásunkba, cselekedeteinkbe.
Így megnyerjük magunknak ügyfeleinket, felhasználóinkat és üzleti partnereinket, és közösen termelünk hasznot.

Társadalmi felelősségvállalásunk
Tudatában vagyunk társadalmi felelősségünknek.
Vállalatcsoportként mindig kiállunk a demokratikus alapjogok és a piacgazdaság szabadsága mellett.
A vállalat képviselőinek lehetőségeik keretein belül együtt kell működniük a megfelelő bizottságokban, testületekben és egyesületekben.
PR és sajtómunkát végzünk.
Tiszteletben tartjuk mások jogait és védett szellemi tulajdonát, és ugyanúgy megköveteljük a saját jogaink tiszteletben tartását is.
Aktív környezetvédelmi intézkedésekkel járulunk hozzá ahhoz, hogy az eljövendő generációk is érintetlen környezetet kaphassanak.
Sok pénzt fektetünk az oktatásba és a továbbképzésbe, és támogatjuk a külső oktatási központokat.

A jövő


Törekszünk a folyamatos, hasznot hozó növekedésre.
A folyamatos tökéletesítés és az innováció révén – az összes üzletágban – aktívan alakítjuk azokat a piacokat, ahol jelen vagyunk, és hozzájárulunk a vállalatcsoport piaci pozíciójához és sikereihez.
Támogatjuk a magán- és közintézmények alapkutatásait, amennyiben azok összhangban állnak vállalatunk célkitűzéseivel és értékeivel.